โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
สุภาพร ธิติลักษณ์
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา


สมาชิกในเครือข่าย