โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
สุภาพร ธิติลักษณ์
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

วรรณา ธัญญพืช
โรงเรียนวัดวังหิน
อังศุมาริน ดวงแก้ว
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาแก้ววิทยา
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   101 หมู่ 7 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 57 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
25 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านยางใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดสังฆวราราม
สพป.พัทลุง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net