โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
มาเรียม ชนัฐชัยพัฒน์
แอดมินโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)

วิไลวรรณ แก้วชะเนตร
โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า
พิระนันท์ ทับทิมเกิด
โรงเรียนวัดพร้าว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2- มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตลาดประดู่
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net