โรงเรียนวัดวังหินแรง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
อัจฉรา สมพงษ์
แอดมินโรงเรียนวัดวังหินแรง

สมหมาย บัวกอง
โรงเรียนวัดเขาทราย
นงณภัส นุกูล
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   วัดวังหินแรง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
2 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดวังหินแรง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดวังหินแรง
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนเมตตาจิตต
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net