โรงเรียนวัดวังเรือน หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
สุธินี ตั้งโรจนะกุล วันดี
แอดมินโรงเรียนวัดวังเรือน

กมล สุขสว่าง
โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง
อนันต์ ปานทิพย์
โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังเรือน
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ดงเจริญ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดวังเรือน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดวังเรือน
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดวังหิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านแสลงโทน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net