โรงเรียนวัดวังเรือน
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนวัดวังเรือน

โรงเรียนวัดวังกระชัน
โรงเรียนวัดทับปรู
โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังเรือน
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ดงเจริญ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ