โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
กมลชนก ท่างาม
แอดมินโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)

วราภรณ์ แจ่มจำรัส
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
ขวัญตา อินทโชติ
โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดโพนทอง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านพงกูแว
สพป.ยะลา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net