โรงเรียนบ้านวังกะทะ หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ชาญชัย โสมิ่งมี
แอดมินโรงเรียนบ้านวังกะทะ

ภัฎปริญ เสียงไพเราะ
โรงเรียนวัดหนองง้าว
ชุลีกร น้อยท่าทอง
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังกะทะ
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านวังกะทะ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านวังกะทะ
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวแข้
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net