โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ศริรักษ์ ตันมี
แอดมินโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ

กมลชนก ท่างาม
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
นพพล จันทร์กุล
โรงเรียนบ้านเขานกยูง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดใหม่ดงเจริญ
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 7 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนวัดดิตถาราม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านกุดเรือ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net