โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
วิภารัตน์ แก้วศรีเมือง
แอดมินโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

จารุณี ยอดจิ๋ว
โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย
วราภรณ์ แจ่มจำรัส
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโป่งวัวแดง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   333 หมู่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
13 คน
รวม 
36 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านซ่าน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net