โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
สุพัตรา ทับทอง
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง

ลัดดาวัลย์ วุฑฒยากร
โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
วิภา วีระพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองแขม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านบึงนาราง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   483 หมู่ 2 ตใบึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   483 หมู่ 2 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง ,
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านวังพิกุล
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสบเป็ด
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net