โรงเรียนบ้านหนองแขม หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
วิภา วีระพันธ์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแขม

จิตตรา ส้มอ่ำ
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น
อุบลรัตน์ ฤทธิ์สอน
โรงเรียนบ้านไดลึก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแขม
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   333 หมู่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   333 หมู่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองแขม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองแขม
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net