โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ชัชฎาภรณ์ ฉ่ำเอี่ยม
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย

พิชยา ทับมั่น
โรงเรียนบ้านหนองจอก
สุพัตรา ทับทอง
โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านคลองข่อย
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   163 หมู่ 5 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 398 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   163 หมู่ 5 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย ,
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนแม่สานสามัคคี
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net