โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ประทีป พรหมอยู่
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง

อัฐมา เกตวิยะกัน
โรงเรียนวัดบ้านหนองดง
สุพัตรา ทับทอง
โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งพรหมทอง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 98 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ราก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net