โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
สุดาทิพย์ โคตรภูเขียว
แอดมินโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

วิภา วีระพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองแขม
จเร เขียวขำ
โรงเรียนบ้านคลองตางาว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดศรีรัตนวราราม
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ื 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ,
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net