โรงเรียนวัดป่าเรไร หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
วัลลพ ด้วงทอง
แอดมินโรงเรียนวัดป่าเรไร

สุริวงค์ ผิวเพชร
โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
เสาวลักษณ์ วงศ์ภีรักษ์
โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดป่าเรไร
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   511 ม.2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   511 ม. 2 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดป่าเรไร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดป่าเรไร
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดหนองผักชี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียน วัดทุ่งเหียง
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net