โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ชัยพิพัฒน์ ปิ่นทอง
แอดมินโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

สมศรี โหมเพ็ง
โรงเรียนวัดหนองสนวน
นงณภัส นุกูล
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลทับคล้อ
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   390 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net