โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

โรงเรียนบ้านเขาพระ
โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ
โรงเรียนบ้านวังกะทะ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลทับคล้อ
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   390 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ