โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
วรรณา ศรีหิรัญ
แอดมินโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า

ปิยาภรณ์ แจ้งจันทร์
โรงเรียนวัดคลองข่อย
สมพร เผ่าโหมด
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองน้ำเต้า
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   ม.4 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย และประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าไร่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net