โรงเรียนวัดวังหินเพลิง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ธิดารัตน์ ทับทิมเกิด
แอดมินโรงเรียนวัดวังหินเพลิง

ชอบ กันสุข
โรงเรียนวัดวังสำโรง
ราตรี กาหวัง
โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังหินเพลิง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดวังหินเพลิง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดวังหินเพลิง
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านสายคำโห้
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านขาม
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net