โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ