โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ไอรินลดา บุญช่วย
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง

สุนันทา ภาณุโรจเดชาธร
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
วราภรณ์ แจ่มจำรัส
โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดบุรีการาม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดโคกหม้อ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดสร้างบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net