โรงเรียนบ้านคลองตางาว
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองตางาว

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ
โรงเรียนวัดพร้าว
โรงเรียนวัดบางเบน
โรงเรียนวัดสัตตวนาราม
โรงเรียนบ้านเนินทราย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองตางาว
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   ถนนตะพานหิน-บางมูลนาก อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ