โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
เสาวลักษณ์ วงศ์ภีรักษ์
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”

อุบลรัตน์ ฤทธิ์สอน
โรงเรียนบ้านไดลึก
จิตตรา ส้มอ่ำ
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ข้างวัด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดปัณณาราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียน

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net