โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
วิลาวัลย์ ศรีบุศกร
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

เรืองวิทย์ ประเสริฐศรี
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
สุดาทิพย์ โคตรภูเขียว
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองกรูด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net