โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
สุนิสา หมอกมืด
แอดมินโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์

กัลย์กมล พรหมอยู่
โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล
เมทินี เอนกสุข
โรงเรียนบ้านปลวกสูง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านยางสุขวัฒน์
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   99 ม.8 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   99 ม.8 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์
5 Terre
ฉัตรชนก การเที่ยง
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดควนยูง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net