โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์

โรงเรียนวัดเนินปอ
โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านใดโพธิ์
โรงเรียนบึงสีไฟ
โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านยางสุขวัฒน์
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   99 ม.8 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   99 ม.8 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ