โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
กมล สุขสว่าง
แอดมินโรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง

นันทวรรณ ศรีอินทร์
โรงเรียนบ้านหนองบัว
พัชรา จันทร์ทอง
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net