โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ประนอม ทองเผือก
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง

อุษา กลมาศ
โรงเรียนวัดไดอีเผือก
ลัดดา โชติพรมราช
โรงเรียนบ้านบึงลี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านท่านั่ง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   111 หมู่ 4 ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ประถม มัธยม
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อยู่ข้างวัดบ้านท่านั่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ,
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านประดู่งาม
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net