โรงเรียนบ้านวังแดง
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านวังแดง

โรงเรียนบ้านแหลมรัง
โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังแดง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   99 หมู่1 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหงัดพิจิตร 66130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 7 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   99 หมู่ที่ 1
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ