โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
.
แอดมินโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
โรงเรียนวัดเขาทราย
โรงเรียนวัดป่าแดง
โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง
โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ้านท่าขมิ้น
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ