โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ทัศนีย์ อั่วหงวน
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

วรรณา ศรีหิรัญ
โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า
ภัฎปริญ เสียงไพเราะ
โรงเรียนวัดหนองง้าว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ,
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net