โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
สาลี่ จันทรคณา
แอดมินโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

อุบลรัตน์ ฤทธิ์สอน
โรงเรียนบ้านไดลึก
สุธินี ตั้งโรจนะกุล วันดี
โรงเรียนวัดวังเรือน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   5/5 ม.4 ต.ภูมิ อ.บางมูลนากจ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2ต.วังสำโรง. อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร.
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองสนม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสามช่อง
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net