โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
วิชชุดา เกตุพิจิตร
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ

บัณฑิต ใจแก้ว
โรงเรียนบ้านสวนแตง
สุนิสา หมอกมืด
โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งสำราญ
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   115 หมู่ที่ 6 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ตำบลสากเหล็ก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ
5 Terre
ฉัตรชนก การเที่ยง
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองสระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดเขานางเภา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net