โรงเรียนวัดลำประดากลาง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ธิตินันท์ เทศประสิทธิ์
แอดมินโรงเรียนวัดลำประดากลาง

กาญจนา ใจดี
โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้
ภัฎปริญ เสียงไพเราะ
โรงเรียนวัดหนองง้าว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดลำประดากลาง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 10 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร 66120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร 66120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดลำประดากลาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดลำประดากลาง
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนสันติพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดเชิงเลน
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net