โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ทิติภา ธนะโชติวราธร
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

สายใจ ใจเที่ยง
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้
อมรศรี จีนสวัสดิ์
โรงเรียนวัดลำชะล่า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าเยี่ยม
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   77 หมู่ 2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก สพป.พิจิตร เขต 1
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ,
5 Terre
ฉัตรชนก การเที่ยง
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสาวแล
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดมงคลพุการาม
สพป.ปทุมธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net