โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
สรญา ซื่อสกุล
แอดมินโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก

พัทยา เง่าลี
โรงเรียนวังก้านเหลือง
ลัดดาวัลย์ วุฑฒยากร
โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลบางมูลนาก
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   20/1 ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลและประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   20/1 ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
49 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
24 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
80 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดสะแกงาม
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net