โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ศรีอุไร วัฒนกุลชัย
แอดมินโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง

มัลลิกา เอกสุภาพันธ์
โรงเรียนวัดคลองทองหลาง
อมรรัตน์ สารินนท์
โรงเรียนบ้านเนินแค

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เขาพนมกาวหนองนกยาง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.หนองยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 9
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง ,
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านคกเว้า
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง
สพป.พิจิตร เขต 1

Powered By www.thaieducation.net