โรงเรียนวัดวังหว้า หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ศิริญาภรณ์ จันทร์เขียน
แอดมินโรงเรียนวัดวังหว้า

ภัสรา มีรัตน์
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง
ทีรพัต กรพรหม
โรงเรียนวัดโพทะเล

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังหว้า
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   ม. 1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม. 1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดวังหว้า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดวังหว้า
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net