โรงเรียนวัดไผ่รอบ หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
โอภาส เชื้อมีแรง
แอดมินโรงเรียนวัดไผ่รอบ

สนอง พูลโพธิ์
โรงเรียนวัดวังตะขบ
เสาวนีย์ นาดี
โรงเรียนวัดจระเข้ผอม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดไผ่รอบ
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   154 หมู่ 8 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิิจตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาลถึงจนประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   154 หมู่ 8 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิิจตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดไผ่รอบ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดไผ่รอบ
5 Terre
ฉัตรชนก การเที่ยง
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดบางเสียด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net