โรงเรียนวัดคลองข่อย หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ปิยาภรณ์ แจ้งจันทร์
แอดมินโรงเรียนวัดคลองข่อย

ลักขณา จีนหลักร้อย
โรงเรียนบ้านวังพร้าว
นฤมล นาลอย
โรงเรียนวัดมะกอกงอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคลองข่อย
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่3 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดคลองข่อย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดคลองข่อย
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
สพป.พิจิตร เขต 1

Powered By www.thaieducation.net