โรงเรียนบ้านเนินขวาง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
เอื้อมเดือน แสงปัญญา
แอดมินโรงเรียนบ้านเนินขวาง

จเร แต้มครู
โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
ดาวเรือง ด่านรุ่งโรจน์
โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเนินขวาง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   261 หมู่ 1 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ติดต่อวัดเนินสว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเนินขวาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเนินขวาง ,
5 Terre
ฉัตรชนก การเที่ยง
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net