โรงเรียนบ้านบึงประดู่ หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ดวงใจ ยมจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านบึงประดู่

ลัดดา โชติพรมราช
โรงเรียนบ้านบึงลี
นฤมล นาลอย
โรงเรียนวัดมะกอกงอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบึงประดู่
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบึงประดู่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบึงประดู่ ,
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดหนองบัว
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านขัวก่าย
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net