โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
อัญชลี เทศแก้ว
แอดมินโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

พิมาย โทนใหญ่
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง
สุรีย์รัตน์ ดิษปาน
โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   265 ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-มัธยมต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   265 ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
23 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
5 Terre
ฉัตรชนก การเที่ยง
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนวัดหนองผักชี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

Powered By www.thaieducation.net