โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
อัญชลี เทศแก้ว
แอดมินโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)


สมาชิกในเครือข่าย
สพป.พิจิตร เขต 1

นางน้ำอ้อย สัญชัยชาติ
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา
ปราณี สุขาภิรมย์
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   265 ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-มัธยมต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   265 ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
23 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

5 Terre
ฉัตรชนก การเที่ยง
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านปากดง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net