โรงเรียนวัดต้นชุมแสง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
ธันยธรณ์ ทานศรี
แอดมินโรงเรียนวัดต้นชุมแสง

กฤษฎากรณ์ โป๋ชัน
โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา
สุธินี ตั้งโรจนะกุล วันดี
โรงเรียนวัดวังเรือน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดต้นชุมแสง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.งิ้วราย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดต้นชุมแสง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดต้นชุมแสง
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนวัดเขานางเภา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

Powered By www.thaieducation.net