โรงเรียนวัดคลองคูณ หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
สายสุณีย์ ตุ้ยศิริ
แอดมินโรงเรียนวัดคลองคูณ

รุ่งนภา พุ่มพฤกษ์
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
เรืองวิทย์ ประเสริฐศรี
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคลองคูณ
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 2
ที่อยู่   ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดคลองคูณ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดคลองคูณ
5 Terre
อัญชลี วงหลอด
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 2


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net