โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบึงวิทยา

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
โรงเรียนวัดเสนาสน์
โรงเรียนบ้านนาหนอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบึงวิทยา
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   101 หมู่ 8 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 ศรีภิรมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ