โรงเรียนวัดหนองปล้อง หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
สุจิตรา ศรีนรคุตร
แอดมินโรงเรียนวัดหนองปล้อง

กัญญารัตน์ กันน้อย
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
เมธิณี เกตุเขียว
โรงเรียนวัดดงกลาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองปล้อง
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   20 หมู่ 1 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   20 หมู่ 1 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหนองปล้อง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหนองปล้อง ,
5 Terre
ฉัตรชนก การเที่ยง
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net