โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) หน้าหลัก หน้าสพป.พิจิตร เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิจิตร...ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูน
อุไร สุภะเสถียร
แอดมินโรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)

ภัทรวดี เปลี่ยนสนิท
โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
ศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์
โรงเรียนวัดคลองโนน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
สังกัด   สพป.พิจิตร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
5 Terre
ฉัตรชนก การเที่ยง
แอดมินเขต สพป.พิจิตร เขต 1


สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2

โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวังหินวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net