โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ
โรงเรียนบ้านนาเปอะ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองตกวิทยา
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   115/1 หมู่ 2 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ