โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
วิไลลักษณ์ จันทะคุณ
แอดมินโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง

กรรณิการ์ คงสุจริต
โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา
น้ำผึ้ง ทับชาวนา
โรงเรียนบ้านถ้ำพริก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสวนเมี่ยง
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 378 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ระดับอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
5 Terre
มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านแสลงโทน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net