โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
กมลรัตน์ ยาจำปา
แอดมินโรงเรียนบ้านร่มเกล้า

ชุติมา ชูวงษ์
โรงเรียนวัดเสนาสน์
รติรัตน์ แก้วป้องปก
โรงเรียนประชาสามัคคี
กมลรัตน์ ยาจำปา
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
ศรีสมร ทองประเสริฐ
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
บุญชู พ่วงวัน
โรงเรียนวัดวังไม้แก่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านร่มเกล้า
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   93 หมู่ 8 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   93 หมู่ 8 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
25 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
34 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พิษณุโลก เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 72.24%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านร่มเกล้า ,

ภาพโรงเรียน

 


มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าทองดำ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net