โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย หน้าหลัก หน้าสพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
พยุง จันทร์นิ่ม
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

นางมะลิวัลย์ มาสูตร
โรงเรียนวัดหางไหล
ศุวิล รังแสง
โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยเฮี้ย
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 3
ที่อยู่   155ม.5ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   155ม.5ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ,
5 Terre
มัณฑนา ไกรศรศิลป์
แอดมินเขต สพป.พิษณุโลก เขต 3


สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net