โรงเรียนบ้านน้ำปาด
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำปาด

โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
โรงเรียนวัดบ้านมุง
โรงเรียนศึกษาลัย
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำปาด
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 2
ที่อยู่   395 หมู่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    บ้านนำ้ปาด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ