โรงเรียนบ้านแม่ระกา
จังหวัดพิษณุโลก...พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำแ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่ระกา

โรงเรียนบ้านชมภู
โรงเรียนวัดดงข่อย
โรงเรียนบ้านบุใหญ่
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแม่ระกา
สังกัด   สพป.พิษณุโลก เขต 2
ที่อยู่   ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ